• slajd_1
  • slide_2
  • slide_3
Decyzją Zarządu Polskiego Oddziału WPSA z dnia 01.04.2016 r. ustalono następujące wysokości składek członkowskich od 2017 roku.
 
doktoranci: 45,00 PLN
pozostali członkowie: 90,00 PLN
członkowie zbiorowi: 500,00 PLN
 
Składki prosimy wpłacać do 31 marca danego roku składkowego na poniższe konto bankowe z dopiskiem imię i nazwisko:
 
BANK PEKAO S.A. II ODDZIAŁ BYDGOSZCZ
PL. TEATRALNY
85-069 BYDGOSZCZ
29 1240 3493 1111 0010 4715 7568