• slajd_1
  • slide_2
  • slide_3
 
pbwpsa logo
 
Światowe Stowarzyszenie Wiedzy Drobiarskiej
WORLD’S POULTRY SCIENCE ASSOCIATION
 
 
Powstanie WPSA wiąże się z datą 18.lipca 1912 roku, kiedy to została założona Międzynarodowa Organizacja Instruktorów Drobiarskich (International Association of Poultry Instructors), której inicjatorami były głównie Anglia i Stany Zjednoczone. 19 uczestników, którzy wzięli udział w pierwszym spotkaniu, reprezentowało aż 14 krajów (Australia, Belgia, Kanada, Cypr, Dania, Francja, Niemcy, Indie, Irlandia, Holandia, Norwegia, Rosja, Anglia, Stany Zjednoczone). Na tym spotkaniu p. Edward Brown (Anglia) został mianowany Prezydentem Organizacji, a p. Raymond Pearl (Stany Zjednoczone) sekretarzem. Planowane na 1916 rok spotkanie nie odbyło się ze względu na I Wojnę Światową. Pierwszy Światowy Kongres Drobiarski odbył się dopiero w 1921 roku w Hadze. Brały w nim udział 384 osoby z 23 krajów. Od tej pory początkowo co trzy, a potem co cztery lata organizowane są Światowe Kongresy Drobiarskie. W tym roku w Kanadzie odbędzie się już XXI Kongres.
 
W 1928 roku organizacja przyjęła nazwę World Poultry Science Association. Od tego też czasu zaczęto wydawać własne czasopismo „International Review of Poultry Science”, które wiosną 1945 roku przyjęło nową nazwę World’s Poultry Science Journal. W 1946 roku powstał pierwszy krajowy angielski oddział WPSA. Obecnie w ramach WPSA działają 52 Oddziały. Około połowa Oddziałów jest zlokalizowane w Europie co zasugerowało utworzenie w 1959 roku Europejskiej Federacji WPSA (European Federation of WPSA Branches). W 1960 roku zwołano w Utrechcie pierwszą Europejską Konferencję a następne organizowano co 4 lata. Federacja Europejska z kolei zainicjowała powstawanie grup roboczych (Working Groups). Pierwsze sześć zostało utworzonych w 1962 roku. Obecnie działa 10 grup roboczych, które organizują swoje spotkania i sympozja.
W historii WPSA funkcje Prezydenta pełniły już 23 osoby.
 
Obecnie Prezydentem jest:
Prof. Dr E.N. Silva (Brazylia)

Senior - Wiceprezydentem:
Prof. Dr W. Bessei (Niemcy)
 
Wiceprezydentami:
Prof. Dr S.F. Bilgili (USA)
Prof. R.M. Gous (RPA)
Prof. J.R. Roberts (Australia)
Dr M. Tixier-Boichard (Francja)
 
Sekretarzami / Skarbnikami:
Dr R.W.A.W. Mulder (Holandia)
Dr. F. A. Bradley (USA)
 
Prezydentem Europejskiej Federacji jest:
Dr Y. Nys (Francja)
 
WPSA w oparciu o swoją konstytucję, precyzującą zasady działania promuje postęp wiedzy i techniki drobiarskiej między innymi poprzez pomoc w przekazywaniu informacji, organizowanie światowych i krajowych kongresów, konferencji i spotkań. Głównym zadaniem jest transport wiedzy i informacji drobiarskich z ośrodków naukowych i wiodących laboratoriów przemysłowych do praktyki rolniczej.