• slajd_1
  • slide_2
  • slide_3

Lista konferencji drobiarskich:

   XIX Europejskie Sympozjum Jakości Jaj i Przetworów Jajecznych oraz XXV Europejskie Sympozjum Jakości Mięsa Drobiowego

   33 Sympozjum PB WPSA
pbwpsa logoUW rn

   Warsztaty WG6 Incubation and Fertility i WG 12 Physiology WG12
ifrg