Relacja ze stażu
  • slajd_1
  • slajd_2
  • slajd3
  • slajd4
  • slajd5

Sprawozdanie ze stażu Pani dr inż. Anity Zaworskiej i mgr inż. Zuzanny Wiśniewskiej

W terminie od 08.10. do 20.10.2017 roku Panie dr inż. Anita Zaworska oraz mgr inż. Zuzanna Wiśniewska reprezentujące Katedrę Żywienia Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyły staż naukowy w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Państwowej  Akademii Nauk (IFiŻZ PAN) w Jabłonnie, pod opieką naukową prof. dr hab. Stefanii Smulikowskiej,dr Anny Tuśnio oraz dr Marcina Taciaka.Staż został dofinansowany z programu stażowego Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej (PB WPSA).

W trakcie pobytu stażystki miały możliwość zapoznania się z tematyką badań prowadzonych w IFiŻZ PAN w Jabłonnie. Podczas wyjazdu stażystki uczestniczyły w analizach laboratoryjnych takich jak oznaczanie tanin skondensowanych metodą wanilinową z H2SO4 w materiałach –mieszankach pełnoporcjowych i komponentach paszowych - krajowych odmianach bobiku i grochu oraz oznaczanie aktywności inhibitora trypsyny wg metody Kakade (1974) w próbkach surowych oraz ekstrudowanych krajowych odmian nasion soi oraz mieszankach pełnoporcjowych. Ponadto staż umożliwił uczestniczkom zapoznanie się z metodyką oznaczania lizyny dostępnej pochodzącej z publikacji Journal of the Science of Food and Agriculture (1971) oraz dokonania analizy metodyk dotyczących oceny jakości białka: rozpuszczalności w KOCH, czteroboranie, dyspersyjności białka w H2O.

Współpraca z Instytutem Fizjologii i Żywienia Zwierząt w Jabłonnie zaowocowała nabyciem nowej wiedzy oraz pogłębieniemumiejętności analityczno-laboratoryjnych. Stażystki poprzez wyjazd oraz czynne uczestnictwo w przeprowadzanych analizach podniosły swoje kwalifikacje naukowe orazposzerzyły warsztat badawczy o nowe techniki analityczne stosowane przy ocenie jakości pasz i mieszanek dla zwierząt monogastrycznych, w tym drobiu. 

 

Sprawozdanie ze stażu Pana mgr inż. Mateusza Bucława

W okresie  od 18.04. do 11.05.2017 roku Pan mgr inż. Mateusz Bucław, doktorant Zakładu Hodowli Ptaków Użytkowych i Ozdobnych, Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbył staż naukowy w Zakładzie Hodowli Drobiu, Wydziału Nauk o Zwierzętach, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pod kierunkiem naukowym dr inż. Krzysztofa Damaziaka. Staż był dofinansowany z programu stażowego Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej (PB WPSA).

            W trakcie stażu doktorant miał możliwość zapoznania się z tematyką badań prowadzonych w ZHD SGGW. Ponadto brał czynny udział w badaniach nt. „Comparative study on vitelline membrane structure and correlations with their strength and yolk content physical parameters of ostrich, emu and greater rhea eggs” oraz „Sensory evaluation of poultry products: survey comparative results from normal seeing and blind people”. Doktorant uczestniczył także w badaniach terenowych, zapoznając się, ze strukturą i funkcjonowaniem fermy doświadczalnej SGGW – RZD Wilanów Obory oraz miał możliwość zaprezentowania wyników swoich badań na wykładzie pt.: „Emu – ptak użytkowy i ozdobny”  przygotowanym dla studentów IV roku Zootechniki SGGW.

Realizacja stażu oraz uczestnictwo w badaniach prowadzonych w ZHD SGGW z pewnością dały Doktorantowi możliwość pogłębienia wiedzy oraz podniesienia kwalifikacji naukowych a co najważniejsze poszerzenia warsztatu badawczego o nowe techniki wykorzystywane przy ocenie jakości jaj i mięsa drobiowego rożnych gatunków drobiu. Badania zrealizowane we współpracy z naukowcami z SGGW z pewnością dadzą  w najbliższym czasie konkretne efekty w postaci ciekawych opracowań i publikacji naukowych.

 

Analiza

Analiza wytrzymałości

błony witelinowej strusia

Obraz

Obraz scaningowy

błony witelinowej emu

Gotowane

Gotowane na twardo

jaja strusia i emu

Przygotowanie

Przygotowanie jaj róznych gatunków

ptaków do oceny sensorycznej

Wizyta

Wizyta naukowa w Ośrodku

Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci

Niewidomych im. Róży Czackiej

w Laskach (16.06.2017)

Wizyta1

Wizyta naukowa w Ośrodku

Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci

Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach (17.06.2017)

Wizyta2

Wizyta naukowa w Ośrodku

Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci

Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach (24.04.2017)

 

 

 

Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA

ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

NIP 781 188 01 68
REGON 302200544
nr konta 29 1240 3493 1111 0010 4715 7568
Bank Pekao SA II Oddział w Bydgoszczy