Aktualności
  • slajd_1
  • slajd_2
  • slajd3
  • slajd4
  • slajd5

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w otwartych, comiesięcznych seminariach popularnonaukowych dotyczących szeroko pojętej problematyki chowu i hodowli drobiu, w tym również drobiu ozdobnego.

Seminarium odbędzie się dniu 27 stycznia 2022 r. o godzinie 18., podczas którego przedstawione zostaną referaty:

Warunki utrzymania a dobrostan drobiu

wygłosi prof. dr hab. Anna Wójcik

(Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, UWM Olsztyn)

„Systemy kontrolno-pomiarowe w chowie i hodowli drobiu"

wygłosi mgr inż. Andrzej Zagórski”

(JOTAFAN, Kraków)

Transmisja spotkania odbywać się będzie na otwartym kanale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=o5prwWYAhio , (dostęp również przez stronę PB WPSA) a materiały ze spotkania będą ponadto umieszczane na stronie PB WPSA (www.wpsa.pl)

Już teraz zapraszamy na kolejne seminarium w dniu 24 lutego 2022 r., którego tematem przewodnim będą aktualne zagrożenia zdrowia ptaków przez wirusy i bakterie, a także nowe rozwiązania technologiczne w inkubacji kaczek . Referaty wygłoszą:

dr hab. lek wet. Wojciech Kozdruń, prof. PIWet (PIWet Puławy)

dr hab. Marcin Lis, prof. URK (KZiDZ UR, Kraków/E.G.G. Wieszowa)

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału i popularyzacji Webinariów, a także zgłaszanie propozycji tematyki wykładów.

capture 20211215 174454Profesor Markus Rodehutscord z Uniwersytetu w Hohenheim, przesłał informację o naborze na pięć wolnych stanowisk dla doktorantów i stażystów, w projekcie dotyczącym kur niosek, prowadzonym wspólnie przez Uniwersytety  w Hohenheim i Dummerstorf (https://p-fowl.uni-hohenheim.de/en). Zaznaczył również, że znajomość j.niemieckiego nie jest wymagana.

W załączeniu pełna informacja.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Webinariach Polskiego Oddziału WPSA, otwartych, comiesięcznych seminariach popularnonaukowych.

Webinaria odbywać się będą, w miarę możliwości, w ostatnie czwartki miesiąca, w godzinach południowych. Pierwsze spotkanie odbędzie się dniu 16 grudnia 2021 r. o godzinie 18. Przedstawione zostaną dwa referaty (25 minut + 5 minut dyskusji):

  • dr Jerzy Kowal z Katedry Zoologii i Dobrostanu Zwierząt UR Kraków, pt „Egzo- i endropasożyty w kurniku oraz metody ich zwalczania”
  • David Liszka z ICBPharma Jaworzno „Czy możliwa jest poprawa produkcyjności niosek porażonych ptaszyńcem bez stosowania insektycydów?

Transmisja spotkania odbywać się będzie przez otwarty kanał YouTube, https://youtu.be/ytqxZi 8tV3k, a materiały ze spotkania będą ponadto umieszczane na stronie PB WPSA.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału i popularyzacji Webinariów oraz zgłaszanie tematów wykładów.

jj2021MIŁO NAM POINFORMOWAĆ, ŻE PROF. DR HAB. JAN JANKOWSKI, DR H. C. MULT.ZOSTAŁ CZŁONKIEM ZAGRANICZNYM LITEWSKIEJ AKADEMII NAUK. PAN PROF. JAN JANKOWSKI BYŁ WIELOLETNIMWICEPREZESEM NASZEGO STOWARZYSZENIA, JEST RÓWNIEŻ CZŁONKIEM KORESPONDENTEM POLSKIEJ AKADEMII NAUK.

KANDYDATURA PROF. DR HAB. JANA JANKOWSKIEGO ZOSTAŁA ZGŁOSZONA PRZEZ SENAT LITEWSKIEGO UNIWERSYTETU NAUK O ZDROWIU W KOWNIE, A NASTĘPNIE ZAAKCEPTOWANA W TRZYETAPOWYCH WYBORACH PRZEZ GREMIA AKADEMII. W ZWIĄZKU Z TYM PAN PROFESOR 21 WRZEŚNIA 2021 PRZEDSTAWI SWOJE NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE NA FORUM ZGROMADZENIA OGÓLNEGO LITEWSKIEJ AKADEMII NAUK.

LITEWSKA AKADEMIA NAUK JEST NIEZALEŻNĄ INSTYTUCJĄ NAUKOWĄ NA LITWIE. ZOSTAŁA ZAŁOŻONA 16 STYCZNIA 1941 ROKU Z INICJATYWY VINCASAKRĖVĖ-MICKEVIČIUSA. AKTUALNIE LICZY 114 CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH, 61 CZŁONKÓW EMERYTOWANYCH I 63 CZŁONKÓW ZAGRANICZNYCH. NA JEJ CZELE OD 2018 ROKU STOI PROF. JURAS BANYS. SIEDZIBA AKADEMII ZLOKALIZOWANA JEST W WILNIE.

PROF. DR HAB. JAN JANKOWSKI JEST WYBITNYM SPECJALISTĄ Z ZAKRESU HODOWLI, CHOWU I ŻYWIENIA DROBIU, W SZCZEGÓLNOŚCI INDYKÓW. ZA NAJWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE PROFESORA UWAŻA SIĘ WYKAZANIE ZMNIEJSZONEJ ODPORNOŚCI INDYKÓW ŻYWIONYCH PASZAMI ZAWIERAJĄCYMI UTLENIONE TŁUSZCZE ORAZ STWIERDZENIE, ŻE DODATEK CAŁEGO ZIARNA PSZENICY DO GRANULOWANEJ PASZY DLA INDYKÓW PRZYSPIESZA ROZWÓJ WOLA I ŻOŁĄDKA, SPOWALNIA TRANZYT TREŚCI W JELITACH, ZWIĘKSZA GŁĘBOKOŚĆ KRYPT I KORZYSTNIE WPŁYWA NA AKTYWNOŚĆ MIKROFLORY JELITOWEJ. BRAŁ TAKŻE UDZIAŁ W WYHODOWANIU SIEDMIU KRAJOWYCH RODÓW INDYKÓW WAMA. DOROBEK NAUKOWY PROF. JANA JANKOWSKIEGO OBEJMUJE KILKASET PUBLIKACJI NAUKOWYCH, W TYM 18 OPRACOWAŃ KSIĄŻKOWYCH. NA WYRÓŻNIENIE ZASŁUGUJĄ TAKŻE OSIĄGNIĘCIA PROFESORA JANKOWSKIEGO JAKO NAUCZYCIELA I WYCHOWAWCY (JEST M.IN. PROMOTOREM 8 ROZPRAW DOKTORSKICH).

capture 20190328 083111Z przyjemnością informujemy, że ukazało się nowe, piątewydanie podręcznika Zalecenia Żywieniowe i Wartość Pokarmowa Pasz dla Drobiu (2018), praca zbiorowa pod redakcją Stefanii Smulikowskiej i Andrzeja Rutkowskiego.

Podręcznik jest kontynuacją zaleceń żywieniowych dla drobiu, opracowywanych w latach 1957–1985 przez prof. Grażynę Znaniecką, które pod tytułem Normy Żywienia Drobiu stanowiły rozdział podręcznika zatytułowanego Normy Żywienia Zwierząt Gospodarskich (PWRiL,Warszawa). W latach 1991-1996Normy Żywienia Drobiu ukazywały się jako podręczniki wydawane przez Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN, opracowywane przez zespoły najlepszych polskich specjalistów w dziedzinie żywienia drobiu, pod redakcją Stefanii Smulikowskiej (1991,1993,1996).Czwarte wydanie podręcznika ukazało się podtytułem Zalecenia Żywieniowe i Wartość Pokarmowa Pasz. Normy Żywienia Drobiu (2005) praca zbiorowa pod redakcją Stefanii Smulikowskiej i Andrzeja Rutkowskiego. Obecnie opracowane Zalecenia Żywieniowe i Wartość Pokarmowa Pasz dla Drobiu (2018) uwzględniają postęp wiedzy i technologii chowu i hodowli drobiu, postęp w uprawie roślin i biotechnologii oraz zmiany w regulacjach prawnych dotyczących tych dziedzin, które miały miejsce w ciągu ostatnich lat.

W pracach zespołów powoływanych do opracowania w/w podręczników w latach 1991-2018 brało udział wiele osób, specjalizujących się zarówno w dziedzinie żywienia drobiu jak i paszoznawstwa, ich wiedza i wkład pracy zapewniały wysoki poziom opracowań. Niestety w ciągu 27 lat, które upłynęły od pierwszego wydania Norm Żywienia Drobiu kilkoro z naszych (p.m.) Współautorek i Współautorów z żalem pożegnaliśmy, w tym miejscu pragniemy im wyrazić naszą wdzięczność i szacunek.

Unitag QRCode 1545389616234

W skład zespołów w latach 1991-2018 wchodzili PT:

Marek Adamski, Jan Barteczko (p.m.), Stanisław Buraczewski (p.m.), Andrzej Faruga (p.m.), Iwona Furgał-Dierżuk, Marcin Hejdysz, Dorota Jamroz,Jan Jankowski, Sebastian Kaczmarek, Barbara Kamińska, Paweł Konieczka,Jerzy Koreleski (p.m.), Juliusz Książkiewicz, Marta Kużdowicz, Barbara Pastuszewska, Andrzej Rutkowski, Stefania Smulikowska ,Witold Szczurek,SylwesterŚwiątkiewicz, Lidia Uziębło (p.m.), Aleksandra Ziołecka.

       Obecne wydanie powstało dzięki zaangażowaniu Instytutu Fizjologiii Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Oddziału Światowego Towarzystwa Wiedzy Drobiarskiej (WPSA). Podręcznik polecamy szczególnie pracownikom naukowym i studentom wydziałów: biologii i hodowli zwierząt, nauk weterynaryjnych i rolniczych, nauczycielom przedmiotów zawodowych w szkołach średniego szczebla, pracownikom służb doradczych, producentom pasz i hodowcom drobiu.

Podręcznik można zamówić w sklepie internetowym https://www.agropolska.pl/sklep/produkt/zalecenia-zywieniowe-i-wartosc-pokarmowa-pasz-dla-drobiu,24.html">https://www.agropolska.pl/sklep/produkt/zalecenia-zywieniowe-i-wartosc-pokarmowa-pasz-dla-drobiu,24.html.

Redaktorzy

Prof. dr hab. Stefania Smulikowska                                           Prof. dr hab. Andrzej Rutkowski

Laureaci VI edycji Konkursu im. prof. Andrzeja Farugi

na najlepszą pracę magisterską z zakresu drobiarstwa,

za rok 2019

I nagroda

mgr inż. Tomasz Wodyk za pracę pt. „Wpływ zróżnicowanego poziomu metioniny i argininy w diecie na wybrane wskaźniki metabolizmu indyków”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Katarzyny Ognik w Katedrze Biochemii i Toksykologii Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

II nagroda

mgr inż. Katarzyna Perz za pracę pt. „Ocena wartości pokarmowej obecnie uprawianych odmian grochu siewnego i bobku w żywieniu kur nieśnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Marcina Hejdysza w Katedrze Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

III nagroda

mgr inż. Daniel Stępniowski za pracę pt. „Wpływ nanocząsteczek chromu i pikolinianu chromu na wskaźniki statusu oksydoredukcyjnego krwi kurcząt”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Katarzyny Ognik w Katedrze Biochemii i Toksykologii Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

twps20 1 

Członkostwo w PB WPSA upoważnia do bezpłatnego dostępu do wydania elektronicznego czasopisma World’sPoultry Science Journal i archiwum czasopisma od pierwszego numeru z roku 1945. Dostęp jest możliwy po dokonaniu rejestracji, zgodnie z instrukcją, znajdującą się na stronie http://www.wpsa.com/index.php/journal/world-s-poultry-science-journal/journal-content

Od roku 2020 WPS Journal wydawany jest tylko w wersji on-line.

Skrócona instrukcja uzyskania dostępu

Podkategorie

 

Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA

ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

NIP 781 188 01 68
REGON 302200544
nr konta 29 1240 3493 1111 0010 4715 7568
Bank Pekao SA II Oddział w Bydgoszczy