Aktualności
  • slajd_1
  • slajd_2
  • slajd3
  • slajd4
  • slajd5

Tytuł  i stopień naukowy profesora otrzymał w 1997 roku.  Przez dwie kolejne kadencje (1990 – 1996) pełnił funkcję prodziekana ds. nauki, a w latach 1996 – 1999 dziekana Wydziału Zootechnicznego (od 1998 r. Bioinżynierii Zwierząt). Był współorganizatorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego pełniąc, od początku jego istnienia, przez dziewięć kolejnych lat (1999 – 2008) funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z gospodarką. Od  2005 roku pełni funkcję kierownika  Katedry Drobiarstwa. W 2013 Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Grodnie nadał Panu Profesorowi godność doktora honoris causa. Bardzo bogaty dorobek naukowy Profesora Jana Jankowskiego obejmuje: 215 oryginalnych prac twórczych, 12 przeglądowych. Jest współautorem 16 książek, w tym 4 wydanych za granicą. Na szczególne podkreślenie zasługuje wydany pod Jego redakcją podręcznik „Hodowla i użytkowanie drobiu” (PWRiL, 2012). Do najważniejszych osiągnięć praktycznych należy zaliczyć wyhodowanie 7 krajowych rodów indyków, których mieszańce towarowe o nazwie handlowej WAMA w latach 1985-1990 stanowiły ponad 90% krajowego pogłowia indyków w kraju. Profesor wykazuje wyjątkową sprawność organizacyjną oraz umiejętność pozyskiwania środków finansowych na badania i tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Efektywnie wykorzystując fundusze UE utworzył znakomitą, unikalną w skali europejskiej, infrastrukturę badawczą. Kierował 8 projektami badawczymi uzyskanymi drogą konkursową, a w realizacji kolejnych 7 uczestniczył jako wykonawca. W uznaniu osiągnięć naukowych i autorytetu Profesor wybierany jest  na odpowiedzialne funkcje w sferze nauki. Od 2011 roku jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. W latach 2003-2011 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego, a w latach 2012-2016 przewodniczącego  Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN. Jest członkiem Rad Naukowych Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie oraz Instytutu Zootechniki w Krakowie.  Od 1986 roku jest bardzo aktywnym członkiem Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA.

Członkowie Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA serdecznie gratulują Panu Profesorowi  i życzą dalszych sukcesów w sferze naukowej oraz życiu prywatnym.

 

Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA

ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

NIP 781 188 01 68
REGON 302200544
nr konta 29 1240 3493 1111 0010 4715 7568
Bank Pekao SA II Oddział w Bydgoszczy