Aktualności
  • slajd_1
  • slajd_2
  • slajd3
  • slajd4
  • slajd5

Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w roku 1964 w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu, zaś stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w roku 1976, już w Akademii Rolniczej. W roku 1991 objął stanowisko profesora nadzwyczajnego AR w Poznaniu. W latach 1971-1980 pełnił funkcję kierownika Zespołu Naukowo-Dydaktycznego Hodowli Drobiu w Instytucie Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej AR w Poznaniu, natomiast w latach 1963-1971 oraz 1980-1991 kierował Zakładem Hodowli i Produkcji Drobiu, przemianowanym w roku 1991 na Katedrę Hodowli i Użytkowania Drobiu. W latach 1981-1984 był prodziekanem ds. studenckich Wydziału Zootechnicznego. Profesor Andrzej Skrzydlewski niezwykle aktywnie działał w środowisku naukowym i wśród praktyków drobiarstwa. Przez 27 lat (1977-2004) pełnił funkcję przewodniczącego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Poznaniu, a od roku 2004 był Honorowym Przewodniczącym tego Koła. Był też członkiem Zarządu Głównego PTZ w Warszawie (1977-2004), członkiem World’s Poultry Science Association – Polski Oddział WPSA (1980- 1994), sekretarzem Rady Naukowej Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt – Dział Hodowli Drobiu, członkiem Rady Naukowej przy Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Drobiarstwa w Poznaniu z siedzibą w Zakrzewie. Profesor był niezwykle cenionym i lubianym nauczycielem akademickim. Prowadził wykłady i ćwiczenia z przedmiotów: „Hodowla zwierząt futerkowych” oraz „Hodowla i użytkowanie drobiu” na macierzystym Wydziale jak i na innych wydziałach Uczelni. Prowadził także wykłady monograficzne na studiach podyplomowych. Wypromował 77 magistrów. Główne kierunki badawcze Profesora obejmowały rozród zwierząt futerkowych oraz drobiu i były realizowane w ścisłej współpracy nauki z praktyką. Jego ważnym osiągnięciem naukowym był pierwszy, w światowej literaturze, opis i dokumentacja fotograficzna porodu nutrii, a także opracowanie i wdrożenie nowego sposobu dozorowanego krycia kaczek „KDW” (przedmiot postępowania patentowego). Uczestniczył także w opracowaniu nowego wzoru użytkowego pt. „Taca lęgowa” (1989 - prawo ochronne udzielone przez Urząd Patentowy PRL). Współpracował z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, m.in.: Instytutem Zootechniki w Krakowie, Wyższą Szkołą Rolniczą w Nitrze oraz Instytutem w Iwance koło Bratysławy. Uczestniczył w licznych stażach naukowych i wyjazdach szkoleniowych, m.in. Dania, Czechy, Słowacja. Był autorem 5 książek naukowych i podręczników akademickich, 2 patentów/wdrożeń/osiągnięć hodowlanych, 26 oryginalnych prac twórczych, 15 artykułów naukowych, 8 artykułów popularno-naukowych/popularnych, 8 niepublikowanych prac wykonanych na zlecenie. Był promotorem 1 pracy doktorskiej, recenzentem 5 prac doktorskich i 3 prac habilitacyjnych. Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne otrzymał m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, zespołową nagrodę II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz liczne nagrody JM Rektora AR w Poznaniu. Jego szeroka działalność w różnych sferach życia naukowego i społecznego została także wyróżniona m.in.: Odznaką Honorową Miasta Poznania, dyplomem i medalem za współudział w rozwoju nauk drobiarskich w Czechosłowacji, Odznaką Honorową „Za zasługi dla turystyki”, godnością „Członka Honorowego PTZ”, odznaczeniem „Honorowa Odznaka PTZ”, dyplomem pamiątkowym i tytułem „Zasłużony dla Polskiego Oddziału World’s Poultry Science Association” oraz odznaką „Honorowego Członka WPSA”.

 

Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA

ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

NIP 781 188 01 68
REGON 302200544
nr konta 29 1240 3493 1111 0010 4715 7568
Bank Pekao SA II Oddział w Bydgoszczy