Aktualności
  • slajd_1
  • slajd_2
  • slajd5
  • slajd3
  • slajd4

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Jan Jankowski, dr h. c. mult.został członkiem zagranicznym Litewskiej Akademii Nauk. Pan prof. Jan Jankowski był wieloletnimwiceprezesem Naszego Stowarzyszenia, jest również członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk.

Kandydatura prof. dr hab. Jana Jankowskiego została zgłoszona przez Senat Litewskiego Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu w Kownie, a następnie zaakceptowana w trzyetapowych wyborach przez gremia Akademii. W związku z tym Pan Profesor 21 września 2021 przedstawi swoje najważniejsze osiągnięcia naukowe na forum zgromadzenia ogólnego Litewskiej Akademii Nauk.

Litewska Akademia Nauk jest niezależną instytucją naukową na Litwie. Została założona 16 stycznia 1941 roku z inicjatywy VincasaKrėvė-Mickevičiusa. Aktualnie liczy 114 członków zwyczajnych, 61 członków emerytowanych i 63 członków zagranicznych. Na jej czele od 2018 roku stoi prof. Juras Banys. Siedziba Akademii zlokalizowana jest w Wilnie.

Prof. dr hab. Jan Jankowski jest wybitnym specjalistą z zakresu hodowli, chowu i żywienia drobiu, w szczególności indyków. Za największe osiągnięcia naukowe Profesora uważa się wykazanie zmniejszonej odporności indyków żywionych paszami zawierającymi utlenione tłuszcze oraz stwierdzenie, że dodatek całego ziarna pszenicy do granulowanej paszy dla indyków przyspiesza rozwój wola i żołądka, spowalnia tranzyt treści w jelitach, zwiększa głębokość krypt i korzystnie wpływa na aktywność mikroflory jelitowej. Brał także udział w wyhodowaniu siedmiu krajowych rodów indyków WAMA. Dorobek naukowy prof. Jana Jankowskiego obejmuje kilkaset publikacji naukowych, w tym 18 opracowań książkowych. Na wyróżnienie zasługują także osiągnięcia Profesora Jankowskiego jako nauczyciela i wychowawcy (jest m.in. promotorem 8 rozpraw doktorskich).

wpsa logo

Doroczne Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków PB WPSA odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2021 r.Pierwszy termin zebrania godzina 10.00, drugi termin 10.15.

 

Ze względu na obowiązujące przepisy epidemiologiczne Zebranie odbędzie się na w formie on-line, a jego organizację (obsługa: video-konferencji w systemie Zoom, głosowań oraz nadzór informatyczny) zapewni firma MWC Voting Solution.

 

Zgodnie ze Statutem PB WPSA, prawo do uczestnictwa w Walnym Zebraniu mają Członkowie: zwyczajni, których członkostwo w Stowarzyszeniu nie ustało na skutek zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dwanaście miesięcy oraz honorowi i wspierający. W najbliższym do osób uprawnionych zostaną wysłane szczegółowe informacje dotyczące sposobów logowania pozwalających na uczestnictwo w obradach i udziału w głosowaniach. Informacji na temat ewentualnych zaległości udzielają sekretarz dr hab. Marcin Lis, prof. UR (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub skarbnik dr Marcin Hejdysz (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

Proponowany porządek obrad:

10.00 – 10.15 Otwarcie Walnego Zebrania Członków PO WPSA – prezydent prof. dr hab. Krzysztof Kozłowski

10.15 – 10.45 Wykład „Sytuacja polskiego drobiarstwa w czasach epidemii” – dr inż. Eugeniusz Wencek

10.45 – 11.00 Dyskusja

11.00 – 11.15 Sprawozdanie z działalności Zarządu PO WPSA w roku 2020 – prezydent prof. dr hab. Krzysztof Kozłowski

11.15 – 11.30 Sprawozdanie finansowe za rok 2020 – skarbnik dr hab. Marcin Hejdysz

11.30 – 11.45 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – dr hab. inż. Alina Janocha, prof. UHP w Siedlcach

11.45 – 12.00 Dyskusja

12.00 – 12.15 Przyjęcie uchwał:

1. Uchwała o przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu

2. Uchwała o przyjęciu sprawozdania finansowego

3. Uchwała o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej

12.15 – 12.30 Ogłoszenie wyników Konkursu im. prof. Andrzeja Farugi na najlepszą pracę magisterską z zakresu drobiarstwa

13-30-13.00 Przedstawienie regulaminu Konkursu im. prof. Andrzeja Rutkowskiego na dofinansowanie stażu dla młodych członków PB WPSA i głosowanie nad przyjęciem w/w/ Regulaminu.

13.00-13.30 Wolne głosy i wnioski

13.30 Podsumowanie i zakończenie obrad

 

KOMUNIKAT NR 1/2021 w formacie pdf.

 

 

Best Sneakers | 2021 New adidas YEEZY BOOST 350 V2 "Ash Stone" GW0089 , Ietp

SympozjumW związku z prowadzoną renegocjacją umowy pomiędzy PB WPSA a Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe "ZAMEK" Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim, dotyczącej organizacji XXXII Międzynarodowego Sympozjum Drobiarskim „Nauka Praktyce - Praktyka Nauce",wszystkie osoby które wpłacił na konto Hotelu przedpłaty na poczet noclegu podczas Sympozjum w roku 2020 otrzymają zwrot przedpłat. W tym celu proszone są o kontakt z hotelem pocztą elektroniczną pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adidas shoes | 2021 New adidas YEEZY BOOST 350 V2 "Ash Stone" GW0089 , Ietp

Sympozjum

Wyniki Ankiety dotyczącej chęci i formy udziału w XXXII Międzynarodowym Sympozjum Drobiarskim „Nauka Praktyce - Praktyka Nauce"Zarządu PB WPSA dziękuje bardzo za udział w ankiecie dotyczącej Państwa chęci i formy udziału w tegorocznym XXXII Międzynarodowym Sympozjum Drobiarskim „Nauka Praktyce - Praktyka Nauce".

Udział stacjonarny planuje 38% respondentów, udział on-line - 36% respondentów oraz nie planuje brać udziału -26% respondentów.

 

image003

Adidas footwear | NIKE

Sympozjum

Przełożone z powodu pandemii COVID-19, XXXII Sympozjum Drobiarskie PB WPSA odbędzie się w dniach 5-7 września 2022 roku w Lidzbarku Warmińskim. Zakładamy że będzie ono miało charakter stacjonarny. Szczegóły dotyczące formy i wysokości opłat konferencyjnych zostaną rozesłane przez Organizatorów w najbliższym czasie.

Jednocześnie informujemy, że doroczny Zjazd, zaprzyjaźnionego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, odbędzie się w dniach 16-17 września 2021 r. w Olsztynie.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sportswear Design | Nike Sportswear Dunk Low Disrupt White - DD6620-001

image001W dniu 13 stycznia 2021 roku przypada pierwsza rocznica śmierci wieloletniego Prezesa Naszego Stowarzyszenia
prof. Andrzeja Rutkowskiego.

Prof. dr hab. dr h.c. Andrzej Rutkowski (1953-2020) urodził się 7 maja 1953 r. w Poznaniu. Był synem profesora Mieczysława Rutkowskiego, wybitnego specjalisty w dziedzinie ekonomiki rolnictwa, dziekana Wydziału Rolniczego, a następnie Prorektora Akademii Rolniczej w Poznaniu. Był dobrym człowiekiem, obdarzonym dużym poczuciem humoru i „zootechnikiem z urodzenia”. Od okresu studiów przez całe życie zawodowe związany był z Akademią Rolniczą/Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Na swojej Alma Mater przebył wszystkie stopnie kariery naukowej, od magistra (1977) po profesora zwyczajnego (2010). Natomiast najwyższe akademickie wyróżnienie, doktorat honoris causa, zostało mu przyznane przez Senat Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w 2019 roku.

Zainteresowania naukowe Profesora skupiały się głównie wokół szeroko rozumianej efektywności żywienia drobiu, zwłaszcza kurcząt brojlerów i kur niosek, a z czasem także niektórych gatunków ssaków monogastrycznych. Największym przedsięwzięciem badawczym Profesora w ostatnich latach była praca nad wykorzystania krajowych pasz białkowych w mieszankach przeznaczonych dla kurcząt rzeźnych, kur niosek i świń. Działalność naukowa zaowocowała bogatym dorobkiem, na który składa się kilkaset artykułów, książek i doniesień oraz wdrożeń.

Prof. Andrzej Rutkowski należał równocześnie do tego rzadkiego typu wybitnych pedagogów, którzy potrafią połączyć wysoki poziom merytoryczny z atrakcyjną formą zajęć. Najlepszym tego wyrazem było nadanie mu przez studentów tytułu najlepszego wykładowcy. Profesor, będąc promotorem pięciu doktoratów i wielu prac magisterskich, pozostawił po sobie liczne grono wychowanków i następców.

      Zapraszamy do odwiedzenie galerii zdjęć z prywatnych kolekcji Grażyny Rutkowskiej, żony Profesora, oraz Piotra Paszkowskiego, jego bliskiego przyjaciela.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Adidas shoes | Nike for Men

Bardzo miło nam poinformować, że na liście TOP 2% najbardziej wpływowych uczonych Świata, których prace są najczęściej cytowane w literaturze naukowej, znalazło się czworo Członków naszego Stowarzyszenia:

 

prof. Katarzyna Ognik z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

prof. Damian Józefiak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;

prof. Sylwester Świątkiewicz z Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie;

oraz

prof. Zenon Zduńczyk z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

 

Ranking został opracowany przez Uniwersytet Stanforda i objął prawie 160 tysięcy naukowców z całego świata. W tym szacownym gronie jest 726 naukowców reprezentujących Polskę, a wśród nich kilkunastu związanych z naukami zootechnicznymi.

Pełna analiza i lista nazwisk (https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2) opublikowana została w formie opracowania naukowego jako: Baas J., Boyack K.; Ioannidis J.P.A. (2020) “Data for "Updated science-wideauthordatabases of standardizedcitationindicators"”, Mendeley Data, V2, doi: 10.17632/btchxktzyw.2.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Best Authentic Sneakers | Air Jordan 4 - Collection - Sb-roscoff

wpsa logoZarząd PB WPSA pragnie poinformować, że w dniu 31 grudnia 2020 roku na koncie Stowarzyszenia znajdowało się 394.667,33 zł.

 

Informujemy, że Zarząd na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2020 upoważnił dr Marcin Hejdysza - skarbnika Stowarzyszenia i dr hab. Sebastiana Kaczmarka, prof. UP - członka Zarządu, do reprezentowania Stowarzyszenia w kwestii obsługi konta i kontaktów z obsługującym konto bankiem.

 

W imieniu wszystkich członków PB WPSA bardzo dziękujemy Wszystkim PT osobom, które opłaciły składki za rok 2020 oraz uregulowały zaległości za lata ubiegłe. Dzięki Państwa zaangażowaniu ściągalność składek w roku 2020 osiągnęła poziom ok.70% (108 wpłat na 165 osób figurujących na liście członków WPSA).

Jednocześnie bardzo prosimy o opłacenie składki członkowskiej za rok 2021 i/lub uregulowania zaległości za lata ubiegłe. Wpłat prosimy dokonywać na konto Stowarzyszenia (nr: 29 1240 3493 1111 0010 4715 7568; Bank Pekao S.A. II Oddział Bydgoszcz) z dopiskiem: składka oraz imię i nazwisko członka.

Wysokość składek nie zmieniła się od roku 2016 i wynosi: doktoranci 45,00 PLN; członkowie zwyczajni 90,00 PLN; członkowie zbiorowi 500,00 PLN. Numer konta i wysokość składek znajdują się również na stronie PB WPSA w zakładce „Składki członkowskie”: http://www.wpsa.pl/index.php/skladki-czlonkowskie .

Przypominamy, że istnieje możliwość wystawienia faktury za wpłacone składki, po wcześniejszym powiadomieniu skarbnika Stowarzyszenia,p. dr inż. Marcina Hejdysza (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

affiliate link trace | Nike for Men

 

Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA

ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

NIP 781 188 01 68
REGON 302200544
nr konta 29 1240 3493 1111 0010 4715 7568
Bank Pekao SA II Oddział w Bydgoszczy