Aktualności
  • slajd_1
  • slajd_2
  • slajd5
  • slajd3
  • slajd4

wpsa wielkanoc

latest Nike release | adidas

wpsa logo

Doroczne Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków PB WPSA odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2021 r.Pierwszy termin zebrania godzina 10.00, drugi termin 10.15.

 

Ze względu na obowiązujące przepisy epidemiologiczne Zebranie odbędzie się na w formie on-line, a jego organizację (obsługa: video-konferencji w systemie Zoom, głosowań oraz nadzór informatyczny) zapewni firma MWC Voting Solution.

 

Zgodnie ze Statutem PB WPSA, prawo do uczestnictwa w Walnym Zebraniu mają Członkowie: zwyczajni, których członkostwo w Stowarzyszeniu nie ustało na skutek zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dwanaście miesięcy oraz honorowi i wspierający. W najbliższym do osób uprawnionych zostaną wysłane szczegółowe informacje dotyczące sposobów logowania pozwalających na uczestnictwo w obradach i udziału w głosowaniach. Informacji na temat ewentualnych zaległości udzielają sekretarz dr hab. Marcin Lis, prof. UR (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub skarbnik dr Marcin Hejdysz (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

Proponowany porządek obrad:

10.00 – 10.15 Otwarcie Walnego Zebrania Członków PO WPSA – prezydent prof. dr hab. Krzysztof Kozłowski

10.15 – 10.45 Wykład „Sytuacja polskiego drobiarstwa w czasach epidemii” – dr inż. Eugeniusz Wencek

10.45 – 11.00 Dyskusja

11.00 – 11.15 Sprawozdanie z działalności Zarządu PO WPSA w roku 2020 – prezydent prof. dr hab. Krzysztof Kozłowski

11.15 – 11.30 Sprawozdanie finansowe za rok 2020 – skarbnik dr hab. Marcin Hejdysz

11.30 – 11.45 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – dr hab. inż. Alina Janocha, prof. UHP w Siedlcach

11.45 – 12.00 Dyskusja

12.00 – 12.15 Przyjęcie uchwał:

1. Uchwała o przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu

2. Uchwała o przyjęciu sprawozdania finansowego

3. Uchwała o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej

12.15 – 12.30 Ogłoszenie wyników Konkursu im. prof. Andrzeja Farugi na najlepszą pracę magisterską z zakresu drobiarstwa

13-30-13.00 Przedstawienie regulaminu Konkursu im. prof. Andrzeja Rutkowskiego na dofinansowanie stażu dla młodych członków PB WPSA i głosowanie nad przyjęciem w/w/ Regulaminu.

13.00-13.30 Wolne głosy i wnioski

13.30 Podsumowanie i zakończenie obrad

 

KOMUNIKAT NR 1/2021 w formacie pdf.

 

 

bridge media | Nike - Shoes & Sportswear Clothing

SympozjumW związku z prowadzoną renegocjacją umowy pomiędzy PB WPSA a Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe "ZAMEK" Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim, dotyczącej organizacji XXXII Międzynarodowego Sympozjum Drobiarskim „Nauka Praktyce - Praktyka Nauce",wszystkie osoby które wpłacił na konto Hotelu przedpłaty na poczet noclegu podczas Sympozjum w roku 2020 otrzymają zwrot przedpłat. W tym celu proszone są o kontakt z hotelem pocztą elektroniczną pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

latest Nike release | Nike KD 14 Colorways, Release Dates, Price , Iicf

Sympozjum

Wyniki Ankiety dotyczącej chęci i formy udziału w XXXII Międzynarodowym Sympozjum Drobiarskim „Nauka Praktyce - Praktyka Nauce"Zarządu PB WPSA dziękuje bardzo za udział w ankiecie dotyczącej Państwa chęci i formy udziału w tegorocznym XXXII Międzynarodowym Sympozjum Drobiarskim „Nauka Praktyce - Praktyka Nauce".

Udział stacjonarny planuje 38% respondentów, udział on-line - 36% respondentów oraz nie planuje brać udziału -26% respondentów.

 

image003

Running sports | Womens Shoes Footwear & Shoes Online

SympozjumPrzełożone z powodu pandemii COVID-19, XXXII Sympozjum Drobiarskie PB WPSA odbędzie się w dniach 13-15 września 2021 roku w Lidzbarku Warmińskim. Sympozjum będzie najprawdopodobniej miało charakter „mieszany”: stacjonarny z możliwością bezpośredniego udziału on-line. Szczegóły dotyczące formy i wysokości opłat konferencyjnych zostaną rozesłane przez Organizatorów w najbliższym czasie.

Jednocześnie informujemy, że doroczny Zjazd, zaprzyjaźnionego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, odbędzie się w dniach 16-17 września 2021 r. w Olsztynie.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

bridge media | Men’s shoes

Bardzo miło nam poinformować, że na liście TOP 2% najbardziej wpływowych uczonych Świata, których prace są najczęściej cytowane w literaturze naukowej, znalazło się czworo Członków naszego Stowarzyszenia:

 

prof. Katarzyna Ognik z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

prof. Damian Józefiak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;

prof. Sylwester Świątkiewicz z Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie;

oraz

prof. Zenon Zduńczyk z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

 

Ranking został opracowany przez Uniwersytet Stanforda i objął prawie 160 tysięcy naukowców z całego świata. W tym szacownym gronie jest 726 naukowców reprezentujących Polskę, a wśród nich kilkunastu związanych z naukami zootechnicznymi.

Pełna analiza i lista nazwisk (https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2) opublikowana została w formie opracowania naukowego jako: Baas J., Boyack K.; Ioannidis J.P.A. (2020) “Data for "Updated science-wideauthordatabases of standardizedcitationindicators"”, Mendeley Data, V2, doi: 10.17632/btchxktzyw.2.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Running sports | Nike Air Max 270

wpsa logoZarząd PB WPSA pragnie poinformować, że w dniu 31 grudnia 2020 roku na koncie Stowarzyszenia znajdowało się 394.667,33 zł.

 

Informujemy, że Zarząd na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2020 upoważnił dr Marcin Hejdysza - skarbnika Stowarzyszenia i dr hab. Sebastiana Kaczmarka, prof. UP - członka Zarządu, do reprezentowania Stowarzyszenia w kwestii obsługi konta i kontaktów z obsługującym konto bankiem.

 

W imieniu wszystkich członków PB WPSA bardzo dziękujemy Wszystkim PT osobom, które opłaciły składki za rok 2020 oraz uregulowały zaległości za lata ubiegłe. Dzięki Państwa zaangażowaniu ściągalność składek w roku 2020 osiągnęła poziom ok.70% (108 wpłat na 165 osób figurujących na liście członków WPSA).

Jednocześnie bardzo prosimy o opłacenie składki członkowskiej za rok 2021 i/lub uregulowania zaległości za lata ubiegłe. Wpłat prosimy dokonywać na konto Stowarzyszenia (nr: 29 1240 3493 1111 0010 4715 7568; Bank Pekao S.A. II Oddział Bydgoszcz) z dopiskiem: składka oraz imię i nazwisko członka.

Wysokość składek nie zmieniła się od roku 2016 i wynosi: doktoranci 45,00 PLN; członkowie zwyczajni 90,00 PLN; członkowie zbiorowi 500,00 PLN. Numer konta i wysokość składek znajdują się również na stronie PB WPSA w zakładce „Składki członkowskie”: http://www.wpsa.pl/index.php/skladki-czlonkowskie .

Przypominamy, że istnieje możliwość wystawienia faktury za wpłacone składki, po wcześniejszym powiadomieniu skarbnika Stowarzyszenia,p. dr inż. Marcina Hejdysza (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

latest Nike release | Air Jordan Shoes, Mme

image001W dniu 13 stycznia 2021 roku przypada pierwsza rocznica śmierci wieloletniego Prezesa Naszego Stowarzyszenia
prof. Andrzeja Rutkowskiego.

Prof. dr hab. dr h.c. Andrzej Rutkowski (1953-2020) urodził się 7 maja 1953 r. w Poznaniu. Był synem profesora Mieczysława Rutkowskiego, wybitnego specjalisty w dziedzinie ekonomiki rolnictwa, dziekana Wydziału Rolniczego, a następnie Prorektora Akademii Rolniczej w Poznaniu. Był dobrym człowiekiem, obdarzonym dużym poczuciem humoru i „zootechnikiem z urodzenia”. Od okresu studiów przez całe życie zawodowe związany był z Akademią Rolniczą/Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Na swojej Alma Mater przebył wszystkie stopnie kariery naukowej, od magistra (1977) po profesora zwyczajnego (2010). Natomiast najwyższe akademickie wyróżnienie, doktorat honoris causa, zostało mu przyznane przez Senat Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w 2019 roku.

Zainteresowania naukowe Profesora skupiały się głównie wokół szeroko rozumianej efektywności żywienia drobiu, zwłaszcza kurcząt brojlerów i kur niosek, a z czasem także niektórych gatunków ssaków monogastrycznych. Największym przedsięwzięciem badawczym Profesora w ostatnich latach była praca nad wykorzystania krajowych pasz białkowych w mieszankach przeznaczonych dla kurcząt rzeźnych, kur niosek i świń. Działalność naukowa zaowocowała bogatym dorobkiem, na który składa się kilkaset artykułów, książek i doniesień oraz wdrożeń.

Prof. Andrzej Rutkowski należał równocześnie do tego rzadkiego typu wybitnych pedagogów, którzy potrafią połączyć wysoki poziom merytoryczny z atrakcyjną formą zajęć. Najlepszym tego wyrazem było nadanie mu przez studentów tytułu najlepszego wykładowcy. Profesor, będąc promotorem pięciu doktoratów i wielu prac magisterskich, pozostawił po sobie liczne grono wychowanków i następców.

      Zapraszamy do odwiedzenie galerii zdjęć z prywatnych kolekcji Grażyny Rutkowskiej, żony Profesora, oraz Piotra Paszkowskiego, jego bliskiego przyjaciela.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Sport media | nike air max 95 obsidian university blue book list

image002Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski, wspólnie z Prof. Dr. Martino Cassandro (Uniwersytet w Padwie), został redaktorem wydania specjalnego czasopismaGENES, zatytułowanego: „GeneticStructure of World AnimalPopulations (ISSN 2073-4425, IF: 3,331, MNiSW: 100 punktów)

Termin składania manuskryptów upływa 25 marca 2021 r.

Ponadto Czasopismo zapowiada wydanie specjalne pt.: „Poultry Genetics, Breeding and Biotechnology”, z terminem składania manuskryptów upływającym 15 marca 2021 roku.


 

image004

Miło nam poinformować, że dr hab. Katarzyna Stadnicka, prof. UTP, wspólnie z dr Luiz Cordeiroz (INRA), została redaktorem wydania specjalnego czasopismaANIMALSw sekcjiBIRDS, zatytułowanego: „CurrentContribution to the ResearchBased on AnimalTissue and Cellular Models” (ISSN 2076-2615, IF 2,323, MNiSW: 100 punktów)

Termin składania manuskryptów upływa 31 maja 2021 r. 

 


image004 Miło nam poinformować, że Członkowi Naszego Stowarzyszenia, Panu:dr. Pawłowi Konieczce wspólnie z Panią dr DorotąBederską-Łojewską (IZ-PIB)powierzona została redakcja wydania specjalnego czasopismaANIMALS, zatytułowanegoPoultryFeeding and Gut Health” (ISSN 2076-2615, IF: 2,323, MNiSW: 100 punktów)

Termin składania manuskryptów upływa 31 sierpnia 2021 r.

 

Ponadto ANIMALS zapowiada interesujące wydania specjalne tj.:

Birds as Models in Biomedical Research - przyjmowaniemanuskryptów do 28 lutego 2021

Birds in AgricultureEnvironments - przyjmowanie manuskryptów do 30 września 2021

AvianPathology - przyjmowanie manuskryptów do 30 października 2021


Więcej informacji znajduje się w ZAPROSZENIA DO PUBLIKACJI

Running sport media | FASHION NEWS

 

Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA

ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

NIP 781 188 01 68
REGON 302200544
nr konta 29 1240 3493 1111 0010 4715 7568
Bank Pekao SA II Oddział w Bydgoszczy